Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nijenhuis/domains/nijenhuisbloembollen.nl/public_html/include/class/alstro.class.php on line 163
Historie Nijenhuis Bloembollen

Historie Nijenhuis Bloembollen

In 1956 kwamen Bernard en Riek Nijenhuis vanuit de Gelderse Achterhoek naar de toen nog maagdelijke Noordoostpolder, waar zij een bedrijf konden pachten van 24 ha.

Aanvankelijk was het een gemengd bedrijf met koeien en akkerbouw. In 1978 werden de koeien verkocht en is de teelt van bloembollen opgepakt. Aanvankelijk waren tulpen het enige bloembollengewas, maar al snel werd ook met de teelt van gladiolen begonnen.

In 1984 heeft Marcel het bedrijf geheel overgenomen en wordt de rol van de bloembollen steeds belangrijker. Door schaalvergroting en uitbreiding is het bedrijf fors gegroeid en worden er nu ruim 60 ha tulpen en 30 ha gladiolen geteeld. De teelt vindt plaats op 62 ha eigen grond en verder wordt er land gehuurd voor de tulpen- en gladiolenteelt.

Verder is er nog een akkerbouwtak aanwezig. Pootaardappels, plantuitjes, suikerbieten en tarwe zijn de geteelde akkerbouwgewassen en beslaan een gezamenlijk areaal van ongeveer 50 ha.

Steeds verdere specialisatie resulteerde er in dat naast z.g. vrije bloembollencultivars steeds meer kwekersrechtelijk beschermde cultivars worden geteeld. Welke dat zijn kunt U zien op de pagina’s voor Tulpen en Gladiolen

Mts Nijenhuis
Onderduikerspad 14
8311 PW Espel
The Netherlands

+31 (0)527 27 1513
+31 (0)6 5133 9997

nijenhuis@agroweb.nl

http://www.nijenhuisbloembollen.nl