Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nijenhuis/domains/nijenhuisbloembollen.nl/public_html/include/class/alstro.class.php on line 163
Aardappels Nijenhuis Bloembollen

Aardappels Nijenhuis Bloembollen

De teelt van pootaardappels neemt ook een belangrijke plaats in op het bedrijf en omvat een areaal van +/- 20 ha.
De aardappels worden voornamelijk geteeld voor Agrico Holland en omvatten  kwekerrechtelijk beschermde soorten en vrije soorten. Er word voornamelijk basis klasse pootaardappelen geteeld, S klasse pootgoed word betrokken van stammenteeltbedrijven. Bijzonder voor ons bedrijf is de teeltwijze.

Teeltsysteem – enige in Nederland

Omdat de spoorbreedte waar wij mee werken al meer dan 10 jaar geleden is veranderd van 150 cm naar 180 cm,was het blijven telen van aardappels op ruggen van 75 cm niet praktisch.
Teelt van pootaardappels op ruggen van 90 cm met een gepote rij per rug geeft minder opbrengst dan de teelt op 75 cm ruggen. Dat was daarom geen optie om te gaan doen.

Bij de zoektocht naar andere mogelijke teeltsystemen kwamen we uit in Engeland bij het quad pootsysteem. Nu telen wij de aardappels op brede ruggen van 90 cm op het quadsysteem.
Bij het quadsysteem worden de aardappels kruisgewijs gepoot om een zo goed mogelijke plantverdeling te krijgen. Er wordt op een rug van 90 cm twee rijen aardappels gepoot op 26 cm afstand tussen de rijtjes op een rug. De voordelen van het quadsysteem ten opzichte van een rij in een rug is dat meer aardappels in de verkoopbare maten geteeld kunnen worden. Gemiddeld is de opbrengst hoger dan de teelt op 75 cm of bij een rij op een rug van 90 cm. Kleine pootgoedmaten geven ook een goede opbrengst en er is minder groen.

Zoals nu bekend is zijn wij het enige bedrijf in Nederland dat dit teeltsysteem volledig hanteert.

Mts Nijenhuis
Onderduikerspad 14
8311 PW Espel
The Netherlands

+31 (0)527 27 1513
+31 (0)6 5133 9997

nijenhuis@agroweb.nl

http://www.nijenhuisbloembollen.nl